Miami Beach's Story Nightclub Closes as Alcohol Curfew Takes Effect – Miami New Times

Miami Beach's Story Nightclub Closes as Alcohol Curfew Takes Effect  Miami New Times
Source: Miami Beach's Story Nightclub Closes as Alcohol Curfew Takes Effect – Miami New Times